Classical Music Home
Email Password  
Not a subscriber yet?
Keyword Search
in
 
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...

Varga Péter
Café Momus, November 2008

Bach minden valószínűség szerint nem tudta eljátszani e műveket, talán csak néhány tételt. Mint fia, Philipp Emmanuel megjegyezte, szívesen játszotta viszont billentyűs hangszeren őket, bal kézzel csak a legszükségesebbet hozzájuk adva. A különös az, hogy más sem nagyon lehetett képes annak idején megszólaltatni a szonátákat és partitákat, noha természetesen Bach vigyázott arra, hogy hegedűszerűek legyenek, lehetetlent tehát nem követelt, csak nagyon nehezet. Hogy kinek a számára írta ezeket? Talán tényleg tudományos dolgozatokról van szó: íme, ezt lehet egy szál hegedűvel művelni.

Végül az idő igazolta Johann Sebastiant, alapművekké váltak a szólók. Bár virtuózabb technikát kívánó darabok születtek még bőven, de olyanok, amelyek ilyen súlyú zenei anyagot ilyen koncentráltan, mindössze négy húron kívánnak megszólaltatni, kevéssé. Több mint makulátlan technika szükségeltetik ide: itt minden hang egyenrangú, pontosabban meghatározott szereppel bír, nem lehet egyiket sem „félujjról” venni, egy pongyolább megoldás nem tud elbújni sehová.

Három szonáta váltakozik itt három partitával. Vagyis a szabályos lassú-gyors-lassú-gyors tételfelépítést követő ún. templomi szonáták váltakoznak öt-nyolc tánctételből álló, kötetlenebb felépítésű partitákkal. Bennük minden, ami egy vonóval és négy ujjal lejátszható. A sok fejtörésre okot adó akkordfelbontások, fúgák, tánctételek. Voltak persze előzményei az ilyenfajta hegedűkezelésnek Bach előtt is, de ilyen mikrokozmoszt csak ő tudott teremteni. És ennek a mikrokozmosznak a középpontjában a d-moll szonáta Chaconne tétele áll.

Kezdjük tehát ezzel a hallgatást. Ha itt sikeres egy művész, valószínű, hogy a többi tételt is érdemes meghallgatni vele. Helga Thoene néhány évvel ezelőtt adata közre gondolatait arról, hogy a fiatal Bach első feleségét, Maria Barbarát siratja el itt, ennek megfelelően négy olyan korál dallama bujkál a műben, amelyek a halállal kapcsolatosak. De ettől függetlenül is feltűnő az a szomorúság, amely a variációs felépítésű tételt jellemezi. Különös ellentétben áll ez azzal a technikai nehézséggel, amely a megszólaltatásához szükséges.

Ilya Kaler meglehetősen élénk tempót választ, és nem is vall kudarcot, a nagy harminckettedes akkordfelbontásos szakaszon is úgy siklik át, mintha az egy egyszerű játszanivaló volna. Ez a megközelítés a némileg mélységes szomorúság megjelenítése ellen hat, de szó sincs arról, hogy tartalmatlan virtuozitással kellene szembesülnünk. Sem itt, sem a többi tételben. A hegedűs hallhatólag tisztában van azokkal a játéktechnikai elvekkel, amelyeket az utóbbi évtizedekben az „autentikusok” dolgoztak ki, illetve fedeztek fel újra. Nincs dagályos hegedűhang, fölösleges vibrátó (noha nem minden szólal meg teljesen „egyenesen”). Az egyes tánctételeket Kaler a karakterüknek megfelelően játssza el, végül is csak annyira kapunk nem teljesen autentikus előadást, amennyire modern hangszeren fölösleges ezzel kísérletezni.

De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy élvezetesen előadott, valódi zeneműveket hallunk, nem alapvetően teoretikus hegedűdarabokat, amelyeket csak nagy nehézségek árán lehet hangzó formába önteni. Nem véletlen, hogy ritka a teljes sorozat a hegedűszólókból—most itt egy minden szempontból elfogadható. © 2008 Café Momus


Famous Composers Quick Link:
Bach | Beethoven | Chopin | Dowland | Handel | Haydn | Mozart | Glazunov | Schumann | R Strauss | Vivaldi
11:55:45 PM, 11 February 2016
All Naxos Historical, Naxos Classical Archives, Naxos Jazz, Folk and Rock Legends and Naxos Nostalgia titles are not available in the United States and some titles may not be available in Australia and Singapore because these countries have copyright laws that provide or may provide for terms of protection for sound recordings that differ from the rest of the world.
Copyright © 2016 Naxos Digital Services Ltd. All rights reserved.     Terms of Use     Privacy Policy
-246-
Classical Music Home
NOTICE: This site was unavailable for several hours on Saturday, June 25th 2011 due to some unexpected but essential maintenance work. We apologize for any inconvenience.