Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 

   Classical Music Home > Composers by country

List of Composers by country arranged in alphabetical order.

ALL | Country | Period
A-B     C-D     E-F     G-H     I-J     K-L     M-N     O-P     Q-R     S-T     U-V     W-X     Y-Z    
Qatar | Romania | Russia | Rwanda
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z    

Kabalevsky, Dmitry Borisovich (1904-1987)
Kachalin, S.
Kalafati, Vasily (1869-1942)
Kalinnikov, Vasily Sergeyevich (1866-1901)
Kalinnikov, Viktor Sergeyevich (1870-1927)
Kandinsky, Wassily (1866-1944)
Karyakin, Vladimir
Kasparov, Andrey (1966)
Kasprowicz, Jan
Kastalsky, Alexander (1856-1926)
Katanyan, Vasili (1939-1978)
Kelberine, Alexander (1903-1940)
Kerler, Joseph
Khandoshkin, Ivan (1747-1804)
Kheraskov, Mikhail (1733-1807)
Khlebnikov, Velimir (1885-1922)
Khomyakov, Aleksey Stepanovich (1804-1860)
Khrennikov, Tikhon Nikolayevich (1913-2007)
Kirsanov, Semyon (1906-1972)
Knipper, Lev (1898-1974)
Knippez, L.
Kobylinsky, Lev (1879-1947)
Kochno, Boris (1904-1990)
Kolcov, Alexej Vasiljevic (1809-1842)
Kolmanovsky, Eduard (1923-1994)
Kolpe, Max (1905-1998)
Koltsov, Aleksey Vasil'yevich (1809-1842)
Kopylov, Alexander (1924)
Korganov, G.O. (1858-1890)
Korinfsky, Apollon Apollonovich (1868-1937)
Korn, Rachel (1898-1982)
Kornilov, Boris (1907-1938)
Koshkin, Nikita (1956)
Kostelanetz, Andre (1901-1980)
Koussevitzky, Sergey (1874-1951)
Kovalenkov, A.
Kozhevnikov, Boris Tikhonovich (1906-1985)
Kozlov, Ivan (1779-1840)
Kozlov, Victor (1958)
Krein, Alexander (1883-1951)
Krein, Yulian (1913-1996)
Krejn, Alexander (1883-1951)
Krejn, Grigori (1879-1957)
Krylov, Ivan (1769-1844)
Kryukov, A.
Kryukov, Vladimir (1902-1960)
Kukol'nik, Nestor Vasil'yevich (1809-1868)
Kulikova, Irina (1982)
Kulitskii, Vadim (1965)
Kulmann, Elisabeth (1808-1825)
Kurbatov, V.
Kurtz, Efrem (1900-1995)
Kushenov-Dmitriyevsky, Dmitri (1772-1835)
Kuzmin, Mikhail Alekseevich (1872-1936)
Kvitko, Leib (1890-1952)Naxos Records, a member of the Naxos Music Group