About this Recording
8.554088 - BRAHMS, J.: Piano Concerto No. 1 / SCHUMANN, R.: Introduction and Concerto Allegro (Biret, Polish National Radio Symphony, Wit)
English  Swedish 

Med den ungdomligt stormiga första pianokonserten avslutar Idil Biret sin inspelning av samtliga Johannes Brahms (1833-1897) verk för solopiano och piano och orkester, en monumental utgåva i paritet med hennes Chopin. Precis som i andra konserten (8.554089) bjuder den här på inspirerat samspel med Polska Radions SO under Antoni Wit. Ett generöst extranummer bjuds vi också på: Robert Schumanns (1810-1856) mera sällan hörda Introduktion och konsertallegro för piano och orkester, tillkommet vid en svår tid, då de första tecknen på en kommande mental ohälsa började ge sig till känna.


Close the window