About this Recording
8.554609 - BACH, J.S.: Orchestral Suites Nos. 1-4, BWV 1066-1069 (Cologne Chamber Orchestra, Muller-Bruhl)
English  Swedish 

Bland Johann Sebastian Bachs (1685-1750) fyra orkestersviter (eller uvertyrer) hittar man två av hans allra mest kända melodier, hans vilsamma Air (i svit nr 3) samt hans fräckt spänstiga Badinerie (i svit nr 2). Av denna anledning har just de har två sviterna kommit att spelas mer än de andra. Men tro oss - det är ren och skär orättvisa! Överhuvudtaget rymmer den här skivan ett överflöd (78 minuter!) av underbar musik. Kommer därtill att det här är en av de finaste inspelningarna i Müller-Brühls superba Bachutgåva och saken är klar: den här skivan avstår man från på egen risk!


Close the window