About this Recording
8.554708 - BALADA: Violin Concerto No. 1 / Folk Dreams / Sardana
English  Swedish 

Leonardo Balada är nog ett obekant namn för de flesta. Han är född i Spanien, men har studerat i USA där han tillbringat en hel del tid. Han har alltid gått sin egen väg: andra wienskolans serialism är inget för honom, ej heller neoklassicism. Han har tagit intryck av katalansk folkmusik, som t ex i den virtuosa violinkonserten och Sardana. Det nya seklet har inte kommit så långt, men vi ör snabbt ur startgroparna med en ny serie, 21st Century Classics. Den här färgstarka och spännande skivan, med ypperligt spel av landsmän till Balada, är en fin början, som lovar gott för framtiden!


Close the window