About this Recording
8.554763 - RAWSTHORNE: Cello Concerto / Oboe Concerto / Symphonic Studies
English  Swedish 

Alan Rawsthorne (1905-1971) är en av de mest distinkta rösterna i engelsk 1900-talsmusik. De Symfoniska etyderna (1939) är hans första verk för full orkester och är ett överraskande moget verk. Oboekonserten, som skrevs för festspelen i Cheltenham 1947, speglar den lyriska sidan hos Rawsthorne. Cellokonserten spelades forsta gången 1966 och har en underbar, vemodig andrasats i centrum. Ypperliga solister och utmärkt orkesterspel under David Lloyd-Jones gör det här till ytterligare en fin utgåva i vår snabbt växande serie med engelsk musik.


Close the window