About this Recording
8.554808 - SIBELIUS: Piano Music, Vol. 2
English  Swedish 

I likhet med andra kompositörer i de nordiska länderna hade de inte undgått Jean Sibelius att det fanns en stor efterfrågan på korta pianostycken. I Norge skrev Edvard Grieg sina Lyriska stycken och Sverige hade Wilhelm Peterson-Berger med sina Frösöblomster. Sibelius stycken påminner mycket om dessa båda: stämningsfulla miniatyrer utan egentliga tekniska svårigheter. Det betyder att de är lätta att spela rätt - men svåra att göra något av. Det är ett mått på Håvard Gimses skicklighet, att man aldrig har långtråkigt i hans sällskap. Hans spel har stor variationsrikedom och poesi saknar det inte heller!


Close the window