About this Recording
8.555045 - PAISIBLE: 6 Setts of Aires
English  Swedish 

Jacques (sedermera James) Paisible var fransman till börden men under mer än 40 år verksam i London. Förutom kompositör var han också en skicklig oboist och flöjtist och det var som sådan han till att börja med försörjde sig. Hans verkkatalog upptar en rad verk för en och två blockflöjter men också uvertyrer, sånger och danser. "Sett" var den engelska motsvarigheten till den franska sviten, dvs en rad danser i samma tonart och här möter vi sex sådana, med danser som menuett, rigaudon, sarabande och gavott. Paisible ar en intressant bekantskap och Musica Barocca gör hans musik full rättvisa!


Close the window