About this Recording
8.573878 - Choral Music (Danish) (Nye Danske Sange) (New Danish Songs) (Musica Ficta, Holten)
Danish 

NYE DANSKE SANGE

Den danske sangskat oplever lidt af en renæssance i disse år. På teaterscenerne drages sangene ind i dramatiske forløb, og vi sse skoler har genoptaget traditionen med morgensang, ligesom det langsomt igen bliver hyppigere at man synger fællessange ved højtider, ved møder og ved familiearrangementer. Og her er det som oftest en blanding af nye og gamle sange der bliver brugt.

For det at komponere nye danske sange til både nye og gamle tekster er nemlig langtfra en død tradition, hvilket nærværende CD bærer vidnesbyrd om. Styrken i det gamle repertoire, helt fra J.A.P. Schultz over Weyse/lngemann og frem til Laub og Nielsens gennemgribende revita lisering af sangskatten for 100 år siden, har vist sa stor slidstyrke, at mange nulevende har følt sig fristet til at bid rage til det righoldige og substantielle repertoire, som altså oplever en fornyet interesse fra det danske folk.

Igennem 22 års koncerter og 15 CD-indspilninger af Den Danske Sangskat er vi i Musica Ficta glade for nu at kunne præsentere hele 30 danske sange, komponeret af nu levende komponister (desværre er Pel le Gudmundsen-Holmgreen afgået ved døden siden vi indspillede, men hans sange er så livskraftige som nogen).

Disse komponister kommer fra flere forskellige miljøer, men deres bid rag hér røber en udpræget respekt for traditionen samt et ønske om også at udvide dens grænser, og dog stadigvæk holde sig inden for, hvad almindelige danskere kan præstere som fællessang.

Det er jo sådan at når vi i Musica Ficta synger disse sange som “kunstsange”, hvilket vi jo gør på en indspilning som denne med diskrete, men farverige arrangementer og raffinerede små forskelle på de enkelte vers, så udelukker det ikke at sangene også kan bruges som ganske almindelige fællessange. Ved den årlige marathon-fællessangsdag på Vartov, som er blevet en stor succes med sang fra Højskolesangbogen, oplevede jeg for nylig at forsamlingen kunne tackle selv ret svære melodier. Og det bestyrker mig i troen på at næsten aile sangene på denne CD kan synges af en fo rsamling af sangglade mennesker efter lidt øvning.

Komponisternes tekstvalg strækker sig helt tilbage fra Grundtvig og H.C. Andersen og frem til nutidige digtere, der dog klart er i overtal.

Så velkommen til at gå i gang med 32 nye sange af 14 komponister og 21 digtere.

Bo Holten


Close the window