About this Recording
8.573999 - Choral Music (Danish) - NIELSEN, C. / RING, O. / MORTENSEN, O. (Forår og sommer i Den Gamle By) (Akademisk kor Århus, Faurschou)
Danish 

Forår og sommer i Den Gamle By er en opfølgning på succesudgivelsen Jul i Den Gamle By. Denne gang har vi tag et en række danske forårs- og sommersange under kærlig behandling. Sange, som danskerne har sunget gennem generationer, og som har dannet en folkelig musikalsk baggrund for det liv, der er blevet levet i husene, på gaderne i Den Gamle By.

Ligesom det er tilfældet med mange andre kulturelle fænomener, som vi opfatter som udpræget danske, kan også den danske folkelige sang føres tilbage til påvirkninger udefra, nemlig fra tyskeren J.P.A. Schultz (1747-1800).

Vi har dog taget udgangspunkt i den bemærkelsesværdige opblomstring, man så i den danske folkelige sang i første halvdel af det 20. århundrede, med komponister som Carl Nielsen og hans elever Oluf Ring og Thorvald Aagaard, samt Otto Mortensen efter dem. En enkelt romance af N.W. Gade har sneget sig ind, ligesom der er blevet plads til nogle nyere bud på klassiske danske forårs- og sommersange, i skikkelse af kompositioner af Svend Erik Werner, Keld Telén og Aage Nielsen.

Tilsammen repræsenterer dette lille udvalg af sange en umådelig stor og livskraftig tradition, der minder os om livet, som det bliver og blev levet i det land, vi kalder Danmark. En tradition, der binder os sammen og gør os klogere på hinanden, på tværs af de skel, der ellers ofte adskiller os.

Ole Faurschou


Close the window