Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

Email Password  
Not a subscriber yet?  
Keyword Search
 in   
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...


Ritmo, March 2017

Interesante ballet que gira sobre La Petite Danseuse de quatorze ans de Degas, pintura que desarrolla la acción de esta creación con música de Denis Levaillant y coreografía de Patrice Bart y Martine Kahane. © 2017 Ritmo

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group