Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

Email Password  
Not a subscriber yet?  
Keyword Search
 in   
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...

Björn Gustavsson
Ovanmyra Missionshus, January 2010

Amerikanska “Fine Arts Quartet” väcker förstås skyhöga förväntningar, men denna nyinspelning klargör omedelbart att bättre än så här kan det knappast bli. De tätt sammanlänkade musikerna levandegör intensivt med sina instrument: det är bara att låta sig omslutas.

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group