Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...

Svenska Dagbladet (Sweden), November 2011

Efter Kungsbackatrions inspelningar av Schubert och Mozart på Naxos följer en Haydnskiva, därefter en Chopin-cd. Av de fyra valda triorna fullbordades nummer 24, 25 och 26 i London 1795, och tillägnades som opus 73 Haydns nära väninna Rebecca Schroeter. Mest känd är nr 25 i g-moll, med zigenarrondot. Adagiot i symfoni 102, en favorit hos änkan Schroeter, bildar mittsats i nr 26. Ingår gör även nr 31 i Ess-dur. Intima, behagliga framföranden där humaniteten hos Haydn framträder i Simon Crawford Phillips utförande av den centrala pianosatsen, och än mer i Malin Bromans violinspel, som ömsint lyfter adagiot i nr 25. © 2011 Svenska Dagbladet

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group