Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

Email Password  
Not a subscriber yet?  
Keyword Search
 in   
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...

Dagens Nyheter, November 2012

Roussel började som impressionist, men tonmålandet blev efter hand mörkare, konturerna skarpare. Störst framgång fick han med baletten ”Spindelns gästabud”, som utgör huvudnumret på Stéphane Denèves avslutande utgåva i serien Rousselinspelningar. Det klang- och formsköna framförandet kompletteras med två sviter ur ”balettoperan” ”Padmâvatî”, ett av 1900-talets märligaste musikdramatiska verk. Pianomusiken är än kärvare, och skulle kunna liknas vid Debussy i svartvitt. Emanuele Torquati har fingrarna men inte alltid hjärtat med sig i dessa sällan framförda stycken, där valsen ur ”Spindelns gästabud” sticker ut. © 2012 Dagens Nyheter

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group