Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

Email Password  
Not a subscriber yet?  
Keyword Search
 in   
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...

Carlhåkan Larsén
Sydsvenskan.se, November 2011

Personligt med pianoprofessorn

Wilhelm Stenhammar har komponerat de bästa svenska pianokonserterna. Men konkurrensen är inte precis stenhård. Hans samtida Alfvén och Peterson-Berger avstod, men Adolf Wiklund, nu halvt eller helt bortglömd, tog med någon framgång upp kampen. Modernisterna hade sedan oftast annat i tankarna än denna slitna gamla genre.

Med sina två verk överraskade den skicklige pianisten Stenhammar sin samtid vid förra sekelskiftet.

Den första, opus 1, har en egenartad historia. Den skrevs av en 22-årig tonsättare som gjorde stor lycka när han solospelade på olika håll. Emellertid lade Stenhammar undan konserten i samband med att han komponerade en andra och otvivelaktigt bättre, opus 23, femton år senare. Den första råkade i glömska, kom aldrig i tryck, och notmaterialet gick rentav förlorat i en brand. Långt senare rekonstruerades den av annan hand (Kurt Atterbergs) varefter en kopia överraskande upptäcktes i ett bibliotek i USA, så sent som på 1990-talet.

Niklas Sivelövs tolkningar av de bägge verken har sällskap av minst ett halvdussin andra. Senast fick man Seta Tanyel med Helsingborgssymfonikerna, nr 49 i serien The Romantic Piano Concerto (Hyperion). Det är ingen dålig prestation men mera ”middle of the road”, jämförd med Sive­lövs starkt personligt profilerade nappatag med stoffet.

Niklas Sivelöv, pianoprofessor i Köpenhamn och bosatt i Malmö, utmärker sig genom att blanda en smekande frasering präglad av romantisk elegans som gränsar till självsvåld med ett ettrigt glittrande passagespel där så är påkallat. Detta är både överraskande och pikant och ger nya perspektiv. Han spelar med utsökt insikt, om man får uttrycka sig så. Malmö symfoniorkester under Mario Venzago försöker hänga med i svängarna.

Stenhammar var som sagt en utmärkt pianist och ställer stora krav. Å andra sidan var han en kräsen konstnär som hellre ville djup än yta, även när humöret var på topp, som i de pigga scherzoavsnitten. Sivelöv har förstått den mekanismen. I kombination med den Brahmsinspirerade brusande känslostyrkan och de nordiska tongångarnas inåtvända schatteringar blir konserterna mångfaldigt lyckobringande.

Förstlingsverket lever högt på det ungdomliga flödet, medan den andra konserten uppvisar en säkrare och mera utarbetad form. Tillsammans ger de en sympatisk bild av både den unga eldiga sprakfålen och det mogna musikaliska fullblodet. © 2011 Sydsvenskan.se

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group