Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...

BT.no, November 2011

Verket som Sofia Gubaidulina har tilegnet Geir Draugsvoll, er skrevet for bayan, det klassiske akkordeons russiske fetter. Tittelen “Fachwerk”, “bindingsverk”, henspiller på at hun ikke har forsøkt å skjule musikkens skjelett; den bærende konstruksjonen er at så å si synlig fra utsiden.

Hun har trukket frem og understreket solistens veksling mellom det særpregede instrumentets tre registre – og har på denne måten skapt et verk som klinger typisk Gubaidulina, typisk for hennes sene periode. Her er svevende glissader i strykerne og tunge, fyldige bayan-akkorder med assosiasjoner av kirkeorgel. Og over og under klangskyene kommer det klare, inntrengende melodilinjer i bayanens diskant og bass.

Det hele blir flott tolket av Draugsvoll og Trondheim-orkesteret dirigert av Øyvind Gimse. I tillegg rommer platen en nyinnspilling av kammerverket “Silenzio” fra 1991 med Draugsvoll på bayan, sammen med fiolinisten Geir Inge Lotsberg og Øyvind Gimse, nå på cello. Kjell Wernøe har produsert platen. Han har hatt mye motgang underveis. Godt at han endelig fikk det til.Kjell Moe
Kulturspeilet, November 2011

Her er innspillingen av det verket som den russiske komponisten Sofia Gubaidulina for kort tid siden skrev for Geir Draugsvoll. På grunn av sykdom ble det ikke ferdig i tide til den planlagte urframføringen i Trondheim for to år siden men står nå fram som et verk som de medvirkende solistene og musikerne bruker for å hylle komponistens når hun runder de åtti.

Det er et verk uten de altfor store faktene. Sofia Gubaidulina er riktignok en komponist av i dag men hun er svært varsom med bruk av de altfor store modernistiske virkemidlene. Hun skaper sitt eget univers av innlevelse som gjør at musikken ‘kommer tilbake’ og blir svært levende for tilhøreren. Det går en linje fra hennes kanskje mest kjente verk, fiolinkonserten Offertorium, fram til disse to verkene for bayan. Mens hun i fiolinkonserten var klart påvirket av Bach, så tydelig at du faktisk kunne ‘høre’ fernisset av en Bach-koral, er det stillheten og ettertenksomheten som dominerer i disse to senere verkene.

Det som preger disse to verkene er hvordan hun nettopp bruker stillheten—pausene—som et dynamisk element. Det gjelder i høy grad komposisjonen som bærer navnet Silenzio, men også det langt mer omfangsrike Fachwerk er preget ev stillhet som igjen skaper en slags fortryllet ro.

Sentralt i disse to verkene er Geir Draugsvolls bayan. Bayan er en slags russisk variant av et klassisk trekkspill. Geir Draugsvoll er en utøver som har markert seg på dette instrumentet (og akkordeon) over en hel verden de siste årene.

Det er fascinerende å høre hvordan instrumentet vever seg inn i Gubaidulinas musikk og skaper faktiske klanger og en verden av toner du knapt forbinder med noe så vanligvis hverdagslig som trekkspill.

En oppsiktsvekkende sterk Trondheims-innspilling som til fulle ærer komponisten Gubaidulina når hun nå runder åtti.

Aftenbladet, October 2011

View PDF  
Naxos Records, a member of the Naxos Music Group