Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

Email Password  
Not a subscriber yet?  
Keyword Search
 in   
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...

Folke Forsman
Hufvudstadsbladet (Sweden), October 2014

Joseph Martin Kraus, fodd och utbildad i Tyskland, beslot ar 1778 att soka sin framtid i Stockholm dar han snart lyckades bli kapellmastare hos kung Gustav III som han tjanade anda till kungens dod 1792. Kraus hann skriva musik till kungens begravning och avled sjalv endast nagra manader senare.

Overtur till Konung Gustav III Begrafningskantat ar en oerhort stark, nastan vresig sorgemusik som inleds med stranga unisoni och vars djupt sorgsamma karaktar ytterligare betonas av den morka orkestreringen. En gripande begravningsmusik.

Skivans tre andra ouvertyrer ar energisk och glatt medryckande musik, musiken till Gustav III:s fodelsedag fascinerar med sina explosiva, perkussionsartade trumpetstotar, medryckande och med kraftiga dynamiska kontraster tolkad av en muskulos Helsingfors barockorkester (tio blasare inklusive kontrafagott!).

Omvaxlande med dessa orkesterstycken sjunger Monica Groop med intensiv tonbildning—onodigt nara mikrofonen?—nagra enkla, i vissa fall rekonstruerade sanger, nagra till svensk text. Den sota visan Hör mina ömma suckar klaga, skivans sista spar, torde ha varit sin tids schlager.

Skivan, sponsrad av Svenska Kulturfonden, med musik av denne tysk-svenske tonsattare, har ett skiv hafte med en ordrik text av Bertil van Boer, doktor fran Uppsala Universitet, endast pa engelska. © 2014 Hufvudstadsbladet (Sweden)

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group