Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...


Sten Wistrand
Kulturdelen, December 2016

Om en tjeckisk tonsättare med tysk-judiska rötter och kommunistiska sympatier har dödsåret 1942 kan man befara det värsta. Och ja, Erwin Schulhoffdog i lägret Wülzburg i Bayern. Han var då 48 år gammal. Liksom andra tonsättare med liknande öde drabbades Schulhoff av glömska under efterkrigstiden, men sedan 1990-talet kan man tala om en verklig renässans för hans musik. Och det är den i högsta grad värd. Schulhoff var en man av sin tid, och under 1920-talet rör han sig mellan neoklassicism och expressionism—gärna med tydliga jazzinfluenser. Det är den här tiden som uppmärksammas på en ny cd från Naxos. Där framför Spectrum Concerts Berlin, som bland annat rymmer cellisten Thorleif Thedéen, fyra kammarmusikaliska verk. Stråksextetten är ett rytmiskt, uttrycksfullt och rätt våldsamt verk, medan den 2:a violinsonaten och duon för violin och cello visar ett större intresse för melodi och rymmer mycket stämningsrika långsamma satser. Sonaten kan föra tankarna till Bartók, men frågan är om inte den fantastiska duon är det verk som fascinerar mest. De fem jazzetyderna för piano får slutligen representera det glada 20-talet med dess uppsluppna danssalonger där charleston växlar med tango och shimmy och blues. Den här skivan är en riktig godbit för alla som gillar hundra år gammal modern kammarmusik. © 2016 Kulturdelen

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group