Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...

Peter Larsen
BT.no, October 2015

Trenger verden flere innspillinger av Griegs klaverkonsert? Alle de største stjernene har jo vært der. Pluss hundrevis av andre pianister. En skulle tro det rakk. Likevel kommer det stadig nye innspillinger på markedet. Og innimellom også innspillinger som forteller noe litt nytt eller annerledes om verket.

Innspillingen med den svenske pianisten Carl Petersson er én av dem som skiller seg ut—fordi han nettopp ikke spiller det verket «alle» kjenner ut og inn. I stedet for den opprinnelige versjonen av a-mollskonserten har han valgt å ta for seg den reviderte utgaven som Grieg og det australske klaverfantomet Percy Grainger arbeidet med sommeren 1907, kort før Griegs død. Grainger publiserte revisjonen i 1919 på musikkforlaget Schirmer, i en utgave der alle endringer og avvik var nøye markert.

I forordet til Schmirmerutgaven skriver Grainger at Grieg som pianist var en «estremt viril og dynamisk» fortolker av egne verk. Han valgte raskere tempi enn andre, og han spilte med «alle slags sterke og plutselige aksenter» og «voldsomme kontraster mellom lys og skygge». Hans tolkninger var «rastløse og feberhete».

Carl Petersson følger Schirmerutgavens raske tempoangivelser og følger også Graingers råd om at enhver som skal spille denne musikken må forsøke å realisere Griegs «forkjærlighet for lyse og klare og rene klanger». Resultatet er blitt en frisk, ungdommelig tolkning, lett på foten, med brå stemningsskift og fysisk styrke i de store utladningene. Og Prahas kringkastningsorkester legger en lys kammermusikalsk ramme rundt klaverstemmen.

Dette er så visst ikke den nasjonalromantiske konserten vi kjenner ut og inn. Dette er urolig, nervøs, og til tider nesten corny musikk. Ikke alle vil like denne versjonen og denne tolkningen. Men den gir et interessant skråblikk—på et verk vi trodde vi kjente.

Grieg hadde planer om å skrive enda en klaverkonsert, men fikk det aldri til. I hans papirer finnes bare noen få fragmenter av en klaverstemme i h-moll—som mange i ettertid har forsøkt å arbeide videre med. På platen spiller Carl Pettersson et av disse forsøkene, en sjarmerende Grieg-pastisj i fem satser skrevet av Helge Evju. Og som ekstranumre får vi Evjus klavertranskripsjoner av to Grieg-sanger. © 2015 BT.no
Martin Anderson
Klassisk Musikkmagasin (Norway), September 2015

Her er en CD med Griegs klaverkonsert som er forskjellig fra andre—den rommer mange forskjeller, faktisk. For det første får den klaverkonserten vi kjenner, den i a-moll, opus 16, en heidundrende fremørelse av Carl Petersson—men i den utgaven som Percy Grainger diskuterte med Grieg kort tid før komponisten døde, da de ble enig om mye raskere tempi. Deretter spiller Petersson fragmentene av den b-mollkonserten Grieg påbegynte i 1883, og så fragmentene i sitt nye hjem, den konserten Helge Evju (født 1942) nå har realisert. Den er i fem sammenkjedede deler og underholdende hele veien, full av slående ideer og overbevisende teksturer. Hva den ikke er hele tiden, er «griegsk» : i passasje etter passasje kunne Evju like overbevisende hevde at han hadde rekonstruert Rakhmaninovs klaverkonsert nr. 0. CDen avsluttes med to transkripsjoner fra Evju av Griegsanger—transkripsjoner i Godowsky/ Earl Wild-form, og like vellykkede. Evjus artikkel i CD-heftet avslører at han har laget et antall slike transkripsjoner, og kvaliteten på disse to tyder på at han burde spille inn de andre uten nølen. © 2015 Klassisk Musikkmagasin (Norway)Kjell Moe
Kulturspeilet, June 2015

Endelig foreligger denne CD-utgivelsen av fullføringen av h-moll konserten til Grieg laget over de skissene han etterlot seg. Det er mangeårig repetitør ved Den Norske Opera og klaverutøver Helge Evju som står som komponist for denne versjonen.

For godt over femten år siden ble det utlyst en konkurranse av Grieg-selskapet i forbindelse med Griegs jubileum. I den forbindelse kom det inn en lang rekke bidrag hvor Helge Evjus var en av dem. Førsteprisen gikk til en italiensk komponist som hadde laget en fri versjon i beste pling-plong stil over det han oppfattet som ‘Grieg’ (vi hørte det og må i all respekt for komponistens øvrige meritter si at dette falt ikke i vår smak). Mange av de øvrige bidragene, blant annet Helge Evjus, var tro mot Griegs skisser og tonespråk. Vi har hørt flere av dem, blant annet belgiske Laurent Beckmann som kanskje er den som er mest trofast mot Grieg i og med at han legger inn mye av Griegs kromatikk i verket slik at det blir svært gjenkjennelig Grieg for å si det slik (han gjør også bruk av noen av effektene fra a-moll konserten).

Så langt går ikke Helge Evju men resultatet er likevel imponerende og forsvarer sin plass under den kanskje litt ambisiøse tittelen Grand Piano. Hans konsert har vært framført en rekke steder i årene som er gått siden konkurransen og her er altså den offisielle CD-utgivelsen. Vi sier offisielle for denne konserten har i likhet med andre fra denne konkurransen allerede eksistert i ymse versjoner og konsertopptak nå som den digitale tidsalder og verdensveven gjør det atskillig enklere og lettere å få tilgang til slike verk.

Men her altså en innspilling som gies ut på et verdensomspennende CD-merke og med den tsjekkiske radioens symfoniorkester. Da er det bare å ta av seg hatten og hilse dette velkomment. Vi synes dette er svært interessant og mener det er sterkt prisverdig å få fram skatter som dette, musikalske ideer som Grieg mot slutten av sitt liv ikke så seg i stand til å fullføre. Faktisk gir noen av riffene hans, skissene, stort rom for videreutvikling og tankeflukt. Dette har Helge Evju løst på sin personlige måte, eller sagt med andre ord, slik han så Griegs ufullførte klaverkonsert på bakgrunn av enkelte skisser.

Derfor er det mer enn prisverdig at vi får denne CD’en. Den er faktisk norsk musikkhistorie! Så enkelt og rett fram kan det sies. Vi håper at dette gir mersmak på de andre konkurransebidragene. Foruten Beckmanns versjon som har latt seg høre i London og på musikkfestivaler i Tyskland, skal det også eksistere et amerikansk bidrag som det går forlydender om.

Evjus h-moll konsert er selvsagt ikke a-moll konserten. Men til trøst foreligger Percy Grainger’s versjon av a-moll konserten også på denne skiva. Grainger var en venn og beundrer av Grieg. Griegs a-moll konsert ble enormt populær i hans samtid og har beholde posisjonen fram til i dag som en av de mest framførte klaverkonserter av samtlige. Presset var stort på komponisten for å lage en konsert nr. 2.

En prisverdig utgivelse! © 2015 Kulturspeilet

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group