Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...

J├Ârgen Lundmark
Opus, March 2016

MAN KAN FRÅGA sig om det verkligen behövs fler versioner av Griegs a-mollkonsert. Men här är det inte frågan om den vanliga utgåvan som brukar spelas, utan den version som Grieg under sin sista sommar arbetade på tillsammans med Percy Grainger. Det är framför allt det friskare musikaliska flödet som sticker ut. Grieg var själv trött på den “rubatoinfluensa” som han menade karakteriserade många av de samtida pianisterna, och han ville istället att spelet skulle ha tydlig puls. Carl Petersson tar fasta på just det spänstiga, i ett framförande som är befriat från överdrivna sentimentala uttryck och samtidigt är uttrycksfullt.

Helge Evjus (f. 1942) tar avstamp i ett rapsodiskt fragment av Grieg till en pianokonsert som aldrig slutfördes. Det är på många vis ett attraktivt verk av Evjus som utan att skämmas för sig övertygande återskapar ett Griegskt idiom. I de fem korta satserna tar Evju tillvara Griegs ofullbordade verk—tillsammans med teman från annan musik—och lyfter fram minnesvärd melodisk. Att Rachmaninov också inspirerat märks inte minst på den briljanta pianosatsen. Trots vissa upprepningar och en väl spretig kadens, är det här både vacker och effektfull musik.

Carl Petersson fortsätter med utmärkt spel även här, och han har gott stöd av orkester och dirigent. Som extra bonus får vi även höra den Griegskiss som Evjus konsert bygger på samt den senares eleganta, Rachmaninovlika pianotranskriptioner av två sånger av Grieg.

Höjdpunkt En verkningsfullt avskalad tolkning av andrasatsen i Griegkonserten.

Testa också Selim Palmgrens fem infallsrika pianokonserter, musik som spelas alldeles för sällan. © 2016 Opus

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group