Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...

Jörgen Lundmark
Opus, September 2016

Av skivans tre tonsättare är Per Nørgård den mest välkände; en musikskapare som utan tvekan hör till de mest framstående nordiska tonsättarna. I hans mycket rika produktion är det här dock verk som aldrig tidigare getts ut på cd, varav två är världspremiärer på skiva. Det är svårt att tro att den första pianosonaten och toccatan komponerats aven 17-årig tonsättare som ska inleda sina privata studier för Vagn Holmboe. En ungdomlig friskhet kombineras med en förbluffande mogen flerstämmighet och rytm. Särskilt toccatans Prokofjevlika briljans imponerar. Den tredje sonaten har ett mer symfoniskt och dramatiskt uttryck. Dess koncentrerade form bär spår av Liszts h-mollsonat, komponerad 100 år tidigare.

Carl Petersson bemästrar både den tidige Nørgårds intensitet och det mer behärskade senare verket. Framför allt förmår han hålla samman mångskiftade uttryck som annars lätt blir fragmentariska. Kanske saknas den extra intensiteten i vissa partier, men klarheten i både bas och diskant övertygar.

Att Finn Lykkebos “Tableaux pour piano” kan kallas för atonal musik ska inte förskräcka. De fem satserna är sant uttrycksfulla, där den poetiska kärnan hela tiden finns närvarande. Dess tvära kast gör dock att det krävs ett extra samlat framförande. Återigen övertygas jag av Carl Petersson distinkta spel. Det gäller även tolkningen av Lars Aksel Bisgaards fascinerande “Stadier”, där dissonanser och Lisztlik välklang samsas. Carl Petersson gör dess komplexa expressivitet helt till sin egen.

Höjdpunkt Insiktsfullt och flerskiktad tolkning av Bisgaards Stadier.

Testa ocksa Melodiyas antologiserie med sovjetisk/rysk pianomusik av både äldre och nutida tonsättare. © 2016 Opus
Björn G Stenberg
UNT.se (Upsala Nya Tidning), April 2016

View PDF  
Naxos Records, a member of the Naxos Music Group