Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

Email Password  
Not a subscriber yet?  
Keyword Search
 in   
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...

Musicalifeiten, June 2017

Mikhail Glinka wordt vooral gezien als de oprichter van de Russische nationale school. Een dergelijke accolade is niet altijd veelzeggend, maar in zijn geval zijn er goede redenen om deze titel toe te kennen aan de componist van opera’s als Een leven voor de tsaar en Ruslan en Ludmilla.

Dat Glinka ook orkestwerkenm, ouvertures, een cantate, kerkmuziek, toneelmuziek, een strijkkwartet, een sextet, een pianotrio schreef, is minder bekend.

Ook zijn 29 pianowerken sluimerden in vergetelheid tot Inga Fiolia besloot ze compleet op te nemen. Ze begint met de Variatiewerken die het leeuwendeel van dat bestand uitmaken. Zelf schijnt hij in Italië te hebben geschitterd als improvisator op bekende operamelodieën en deze daaruit gekristalliseerde variatiewerken geven op zijn minst blijk van fantasie en vakmanschap. Veel hiervan catalogiseren we tegenwoordig als salonmuziek, maar het is wel salonmuziek die klasse en enige allure bezit. Echt van Russische origine zijn de variaties over ‘De nachtegaal’. Vreemd dat we niets weten over Cherubini’s opera Faniska. Meer dan de ouverture is daar niet van bekend.

De in Georgië geboren pianiste Inga Fiolia doet er vingervaardig en expressief alles aan om het belang van deze onbekende stukken van belang te maken. Weer mooi een repertoireniche ontsloten en wachten op deel 2 met Franse contradansen, fuga’s, mazurka’s, nocturnes, een tarantella, een impromptu en meer. © 2017 Musicalifeiten

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group