Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 
 Classical Music Home > Naxos Album Reviews

Album Reviews 
See latest reviews of other albums...


Lars Fahlin
Lira, February 2020

MODERN GAELISK DUO. Duon Brian Ó hEadhra (sång, bodhran) och Fiona Mackenzie (sång) är båda etablerade singer-songwriters, med hemvist i de skotska högländerna. De blandar sina traditionella gaeliska rötter med andra musikaliska genrer, inklusive nordiska, östeuropeiska, americana, indie och elektronika, till en egen stil som känns både personlig och ny (även om de faktiskt kan få mig att tänka på både gruppen Mouth Music och Dead Can Dance).

Deras andra album, Tuath, är en hyllning till de gaeliska nordländerna. Med drömska harmonier, moderna tolkningar av forntida gaeliska texter och sånger (med härligt smakfulla syntar), samt eget nyskrivet material, utforskar Ó hEadhra och Mackenzie kopplingarna mellan gaelerna och deras närmaste grannar.

Tuath består av såväl nya låtar på gaeliska som traditionella melodier inspelade på irländska, danska (Hemmelig luke), norska (Godfâder vil jâ priza) och galiciska (Rosa das rosas). Med antika och moderna texter om historiska och mytologiska fi gurer, mental hälsa, hopp, mänskliga rättigheter och kärlek, förenar Ó hEadhra och Mackenzie gången tid, nutid och framtid med musik som spänner från bodhran- och slagverkskomp till mer, genomarbetade arrangemang för fi ol, mandolin, gitarr, piano, syntar och programmerade rytmer. © 2020 Lira

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group