Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 
Classical Music Home > GOMÓŁKA, M.: Melodie na psałterz polski (Audite, Gentes! - Psalms of the Golden Age) (Ceremużyńska, Reyes, Castro)

GOMÓŁKA, M.: Melodie na psałterz polski  (Audite, Gentes! - Psalms of the Golden Age) (Ceremużyńska, Reyes, Castro)

    
      

 

Back Cover Image 
Reviews

GOMÓŁKA, M.: Melodie na psałterz polski (Audite, Gentes! - Psalms of the Golden Age) (Ceremużyńska, Reyes, Castro)


Gomółka, Mikołaj
Kochanowski, Jan, lyricist(s)
Reyes, Fernando, arranger(s)

  Melodie na Psalterz polski (Melodies on the Polish Psalter) (arr. F. Reyes for voice, guitar and percussion) (excerpts)
1.   Play with flash player Psalm 1: Szczęśliwy, który nie był miedzy zlémi w rádzie (He blessed is who neither loosely treads) 00:04:24
2.   Play with flash player Psalm 49: Słuchaj, co źywo! Wszystki ziemskié kráje náklońcie uszu (World - dwellers all, give heede to what I saie) 00:03:49
3.   Play with flash player Psalm 96: Zácnicie nową moźnému pieśń (Sing, and let the song be new) 00:04:02
4.   Play with flash player Psalm 20: Wsiádaj z dobrym sercem, o królu cnotliwy (Lett God the Lord heare thee) 00:02:16

Gomółka, Mikołaj
Reyes, Fernando, arranger(s)

  Melodie na Psalterz polski (Melodies on the Polish Psalter) (arr. F. Reyes for guitar and percussion) (excerpts)
5.   Play with flash player Psalm 92: Słuszna rzecz, Pánie, Tobie chwałę dáwáć i Twoje święté imię wyznáwáć (O lovely thing, to sing and praises frame to thee, O Lord) 00:02:31

Gomółka, Mikołaj
Kochanowski, Jan, lyricist(s)
Reyes, Fernando, arranger(s)

  Melodie na Psalterz polski (Melodies on the Polish Psalter) (arr. F. Reyes for voice, guitar and percussion) (excerpts)
6.   Play with flash player Psalm 137: Siedząc po niskich brzegách bábilońskiéj wody (Nigh seated where the river flowes) 00:02:42
7.   Play with flash player Psalm 130: W troskách głębokich ponurzony (From depth of grief) 00:03:56
8.   Play with flash player Psalm 77: Páná ja wzywáć będę dokądem źywy (To thee my crying call) 00:08:34
9.   Play with flash player Psalm 7: W Tobie ja sámym, Pánie, człowiek smutny, nádzieję kłádę (O Lord, my God, thou art my trusfull stay) 00:04:24
10.   Play with flash player Psalm 91: Kto się w opiekę podá Panu swemu (To him the highest keepes) 00:04:45

Gomółka, Mikołaj
Reyes, Fernando, arranger(s)

  Melodie na Psalterz polski (Melodies on the Polish Psalter) (arr. F. Reyes for guitar and percussion) (excerpts)
11.   Play with flash player Psalm 99: Pan króluje, który włada ánjoły lotnémi (What if nations rage and frett) 00:03:22

Gomółka, Mikołaj
Kochanowski, Jan, lyricist(s)
Reyes, Fernando, arranger(s)

  Melodie na Psalterz polski (Melodies on the Polish Psalter) (arr. F. Reyes for voice, guitar and percussion) (excerpts)
12.   Play with flash player Psalm 118: Chwalcie Páná prze dobroć Jego newymowną (The Lord is good, you see, and know) 00:06:37

Gomółka, Mikołaj
Reyes, Fernando, arranger(s)

  Melodie na Psalterz polski (Melodies on the Polish Psalter) (arr. F. Reyes for guitar and percussion) (excerpts)
13.   Play with flash player Psalm 33: Páná sercem wesołym wspomiéńcie, cnotliwi (Rejoyce in God, o ye that righteous be) 00:01:51

Gomółka, Mikołaj
Kochanowski, Jan, lyricist(s)
Reyes, Fernando, arranger(s)

  Melodie na Psalterz polski (Melodies on the Polish Psalter) (arr. F. Reyes for voice, guitar and percussion) (excerpts)
14.   Play with flash player Psalm 29: Nieście chwałę, mocarze, Pánu mocniejszému (Ascribe unto the Lord of light) 00:03:20
15.   Play with flash player Psalm 47: Kleszczmy rękomá wszyscy zgodliwie (All people, to Jehovah bring) 00:02:42

Total Playing Time: 00:59:15


Composer(s):
Gomółka, Mikołaj

Lyricist(s):
Kochanowski, Jan

Arranger(s):
Reyes, Fernando

Artist(s):
Castro, Carlos; Ceremuzynska, Paulina; Reyes, Fernando

Label: CD Accord

Genre: Chamber Music; Vocal

Period: Renaissance

Catalogue No: CDAccordACD214

Barcode: 5902176502140

Release Date: 04/2015

For U.S. and Canada:
Buy from H & B Direct
For U.K. Only:
Buy from NaxosDirect.co.uk
For U.S. and Canada:
Buy from arkivmusic.com
For Spain Only:
For U.S. only:
Naxos Direct

 

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group