Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 
Classical Music Home > Chamber Music - WANG, Jianzhong / HUA, Yan-jun / XUE, Chengqian / SHA, Han Kun / HUANG, Hu-Wei / CUI, Shi-Guang (China Song) (Shanghai Quartet)

Chamber Music - WANG, Jianzhong / HUA, Yan-jun / XUE, Chengqian / SHA, Han Kun / HUANG, Hu-Wei / CUI, Shi-Guang (China Song) (Shanghai Quartet)

    
      

 

Back Cover Image 

Chamber Music - WANG, Jianzhong / HUA, Yan-jun / XUE, Chengqian / SHA, Han Kun / HUANG, Hu-Wei / CUI, Shi-Guang (China Song) (Shanghai Quartet)


Chen, Gang
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Miaoling de zaochen (Miao Mountain Morning) (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)
1.   Play with flash player Miaoling de zaochen (Miao Mountain Morning) (arr. Yi - Wen Jiang for string quartet) 00:03:56

Wang, Jianzhong
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  5 Yunnan Folk Songs (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)
2.   Play with flash player No. 1. Dali Girl 00:01:26
3.   Play with flash player No. 2. Following the Brother 00:00:54
4.   Play with flash player No. 3. Puzzle Tune 00:01:06
5.   Play with flash player No. 4. Mountain Song 00:01:51
6.   Play with flash player No. 5. Dragon Lantern Tune 00:01:29

Hua, Yan-jun
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Reflection of the Moon in the Er-Quan Spring (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)
7.   Play with flash player Reflection of the Moon in the Er - Quan Spring (arr. Yi - Wen Jiang for string quartet) 00:07:09

Xue, Chengqian
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Caprice (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)
8.   Play with flash player Caprice (arr. Yi - Wen Jiang for string quartet) 00:05:16

Sha, Han Kun
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Shepherd's Song (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)
9.   Play with flash player Shepherd's Song (arr. Yi - Wen Jiang for string quartet) 00:04:52

Zhang, Jing-Ping
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Harvest Celebration (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)
10.   Play with flash player Harvest Celebration (arr. Yi - Wen Jiang for string quartet) 00:03:29

Tang, Bi-guang
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Liuyang River (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)
11.   Play with flash player Liuyang River (arr. Yi - Wen Jiang for string quartet) 00:02:45

Lu, Qi Ming
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Young Soldier's Joy (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)
12.   Play with flash player Young Soldier's Joy (arr. Yi - Wen Jiang for string quartet) 00:02:59

Jiang, Zu-xin
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Temple Fair (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet) (excerpts)
13.   Play with flash player No. 1. A Busker's Little Tune 00:02:20
14.   Play with flash player No. 2. Double Dance 00:01:27

Liu, Tieshan / Mao, Yuen
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Yao Dance (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)
15.   Play with flash player Yao Dance (arr. Yi - Wen Jiang for string quartet) 00:06:38

Huang, Hu-Wei
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Pictures from Bashu (arr. Yi-Wen Jiang for flute, violin, viola and cello)
16.   Play with flash player No. 1. Morning Song 00:01:32
17.   Play with flash player No. 2. Echo in a Deep Valley 00:01:15
18.   Play with flash player No. 3. Lyrical Tune 00:01:47
19.   Play with flash player No. 4. Xuan Zi Dance 00:01:09
20.   Play with flash player No. 5. Spring in Chengdu 00:02:47
21.   Play with flash player No. 6. Evening Dance at Aba 00:01:08

Cui, Shi-Guang
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Shandong Folk Suite (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet) (excerpts)
22.   Play with flash player No. 1. Native Tune 00:02:03
23.   Play with flash player No. 5. Drizzle 00:05:14

Liu, Feng
Jiang, Yi-Wen, arranger(s)

  Red Flowers in Bloom (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)
24.   Play with flash player Red Flowers in Bloom (arr. Yi - Wen Jiang for string quartet) 00:04:24

Total Playing Time: 01:08:56


Composer(s):
Chen, Gang; Cui, Shi-Guang; Hua, Yan-jun; Huang, Hu-Wei; Jiang, Zu-xin; Liu, Feng; Liu, Tieshan; Lu, Qi Ming; Mao, Yuen; Sha, Han Kun; Tang, Bi-guang; Wang, Jianzhong; Xue, Chengqian; Zhang, Jing-Ping

Arranger(s):
Jiang, Yi-Wen

Ensemble(s):
Shanghai Quartet

Artist(s):
Zukerman, Eugenia

Label: Delos

Genre: Chamber Music

Period: 20th Century; Contemporary

Catalogue No: DE3308

Barcode: 013491330822

Release Date: 2002

For U.S. and Canada:
Buy from H & B Direct
For Worldwide:
Buy from Presto Classical
For Germany and Europe:
Buy from www.jpc.de
For U.K. Only:
Buy from NaxosDirect.co.uk
For U.S. and Canada:
Buy from arkivmusic.com
For Germany:
Buy from NaxosDirekt.de
For U.S. only:
Naxos Direct
For Spain Only:

 

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group