Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 
Classical Music Home > CHINA Folk Music of China, Vol. 4: Folk Songs of Guangxi

CHINA Folk Music of China, Vol. 4: Folk Songs of Guangxi

    
      

 

About this Recording

CHINA Folk Music of China, Vol. 4: Folk Songs of Guangxi

This series explores China’s rich and diverse musical heritage. The songs featured in this recording are folk songs of four of the minority ethnic groups of Guangxi province—Zhuang, Bouyei, Mulao, Maonan. As with Chinese traditional visual arts, the song titles explain their mood and origin.


Traditional
Traditional, lyricist(s)

  Guo Shan Qiang, Napo folk song
1.   Play with flash player Guo Shan Qiang, Napo folk song 00:01:27
  Sui Min Tune
2.   Play with flash player Verse 1 00:01:53
3.   Play with flash player Verse 2 00:01:50
4.   Play with flash player Verse 3 00:01:50
  Love Song (Zhuang Tribe) (sung by Xiufeng Wei)
5.   Play with flash player Love Song (Zhuang Tribe) (sung by Xiufeng Wei) 00:02:35
  Love Song (Zhuang Tribe) (sung by Yuxian Bi)
6.   Play with flash player Love Song (Zhuang Tribe) (sung by Yuxian Bi) 00:01:55
  The Steelyard with the Sliding Weight
7.   Play with flash player The Steelyard with the Sliding Weight 00:02:01
  The Stars and the Moon
8.   Play with flash player The Stars and the Moon 00:01:05
  Today is a Good Day
9.   Play with flash player Today is a Good Day 00:01:54
  It's Been a Long Time Since You Came Around
10.   Play with flash player It's Been a Long Time Since You Came Around 00:01:12
  Love Song Duet (Zhuang Tribe)
11.   Play with flash player Love Song Duet (Zhuang Tribe) 00:02:10
  Wandering Song
12.   Play with flash player Wandering Song 00:01:04
  Hesitation
13.   Play with flash player Hesitation 00:02:07
  Gathering Joy
14.   Play with flash player Gathering Joy 00:01:26
  Passing Down Traditions
15.   Play with flash player Passing Down Traditions 00:01:03
  Remembering Bouyei Songs
16.   Play with flash player Remembering Bouyei Songs 00:02:07
  Learning to Sing
17.   Play with flash player Learning to Sing 00:02:01
  Toasting Song (Bouyei Tribe)
18.   Play with flash player Toasting Song (Bouyei Tribe) 00:00:36
  Labour Song (Bouyei Tribe)
19.   Play with flash player Labour Song (Bouyei Tribe) 00:01:29
  Song to Welcome Guests (Bouyei Tribe)
20.   Play with flash player Song to Welcome Guests (Bouyei Tribe) 00:01:22
  Welcome Toast (Bouyei Tribe)
21.   Play with flash player Welcome Toast (Bouyei Tribe) 00:02:07
  Bouyei Nuo Opera (excerpts)
22.   Play with flash player Excerpt 1 00:01:31
23.   Play with flash player Excerpt 2 00:01:04
24.   Play with flash player Excerpt 3 00:01:12
  A December Love Song
25.   Play with flash player A December Love Song 00:01:15
  An Opening Song, "Take My Boredom Away"
26.   Play with flash player An Opening Song, "Take My Boredom Away" 00:01:31
  An Opening Song, "Spring Comes"
27.   Play with flash player An Opening Song, "Spring Comes" 00:01:27
  An Opening Song, "Sing a Song Regardless of the Words"
28.   Play with flash player An Opening Song, "Sing a Song Regardless of the Words" 00:01:28
  Watching Flowers Grow
29.   Play with flash player Watching Flowers Grow 00:02:47
  Opening Celebrations for a Joyous Event
30.   Play with flash player Opening Celebrations for a Joyous Event 00:01:20
  The Inquiry (Duet)
31.   Play with flash player The Inquiry (Duet) 00:03:42
  No Able Men at My Side
32.   Play with flash player No Able Men at My Side 00:01:20
  I Join the Troupe
33.   Play with flash player I Join the Troupe 00:01:13
  The Encounter
34.   Play with flash player Part I 00:01:23
35.   Play with flash player Part II 00:01:22
  A Love Song (Mulao Tribe), 4 stanzas
36.   Play with flash player A Love Song (Mulao Tribe), 4 stanzas 00:03:14
  A Five-Word Song, "Bi Dan Tune"
37.   Play with flash player A Five - Word Song, "Bi Dan Tune" 00:03:15
  A Seven-Word Song, "I See a Boy Passing by My House"
38.   Play with flash player A Seven - Word Song, "I See a Boy Passing by My House" 00:01:36
  A Five-Word Joy Tune, "We Are Both Old"
39.   Play with flash player A Five - Word Joy Tune, "We Are Both Old" 00:01:26
  The Pledge of Love, "Gold Line Tune"
40.   Play with flash player The Pledge of Love, "Gold Line Tune" 00:01:04
  Shua Diao (Playing Tune)
41.   Play with flash player Shua Diao (Playing Tune) 00:01:01
  Bi Nong Ne
42.   Play with flash player Bi Nong Ne 00:01:08
  Huan Zao Diao (Joyful Morning Tune)
43.   Play with flash player Huan Zao Diao (Joyful Morning Tune) 00:01:06
  Sending Flowers, "Liu Lang Lei"
44.   Play with flash player Sending Flowers, "Liu Lang Lei" 00:00:52
  Pray for Blessings from God, Fei Tao ritual song
45.   Play with flash player Pray for Blessings from God, Fei Tao ritual song 00:01:13
  A Song of Praise, Fei Tao ritual song with Nuo mask dance
46.   Play with flash player A Song of Praise, Fei Tao ritual song with Nuo mask dance 00:00:54
  A Toast to the Deities, Fei Tao ritual song
47.   Play with flash player A Toast to the Deities, Fei Tao ritual song 00:01:32

Total Playing Time: 01:16:10


Composer(s):
Traditional

Lyricist(s):
Traditional

Ensemble(s):
Villagers from Jiangfeng Village, Libo County, Qiannan Bouyei and Miao Autonomous Prefecture, Guizhou Province

Artist(s):
Bi, Yuxian; He, Guimi; He, Guochang; He, Houfei; He, Lanjuan; He, Meishuang; He, Nianwei; He, Xinghui; Luo, Jingchao; Tan, Sangang; Wei, Xiufeng; Wu, Chunguang; Wu, Daiqun; Wu, Huanmei; Wu, Xiuping; Yang, Guijin; Zeng, Xianping

Label: Naxos World Music

Genre: World

Catalogue No: NXW76091-2

Barcode: 636943709122

Release Date: 02/2020

Buy from Online Stores

 

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group